Behöver du bilstöd?

Bilstöd är ett bidrag som går att söka, om man har behov av att anpassa eller köpa en bil, som fungerar för det funktionshinder man har. bilstöd 2018 går att söka via Försäkringskassan eller via Arbetsförmedlingen. Bilstöd är till för dig som på egen hand har svårt att förflytta dig, eller om det är så att du inte kan åka allmänna kommunikationsmedel. 

Bilstödet ska göra så att du kan ha en egen bil, helt anpassad för dig. När det kommer till detta bidrag, som du kan söka, så finns det regler kring det. Det är nämligen så att dels måste du vara försäkrad i Sverige och du ska ha en funktionsnedsättning som är av den art att du inte kan eller att det medför svårigheter att ta dig någonstans. Dessa svårigheter ska även vara kvarstående minst 9 år. Sedan är det så att du kan tillhöra en viss bidragsgrupp.

Bilstödet finns för dig som behöver det

Bilstödet som bidrag är för att du som jobbar, eller studerar, ska kunna förflytta dig. Reglerna kring bilstöd 2018 säger att du måste ha ett behov av en bil för att just jobba eller plugga, och då ska studierna vara arbetslivsinriktade. Du som har sjukersättning men tidigare jobbat eller studerat kan även du få bilstöd.

Dock måste du vara mellan 18-49 år samt köra bilen på egen hand för att vara behörig till att få detta bidrag. Om du har ett barn, under 18, och behöver hjälp med förflyttning så kan du även söka om detta bilstöd.