Satsa på markduk för ditt projekt

En markduk, eller fiberduk, är bra att använda inom olika sorters projekt. Du kan använd markduk, om du ska göra markarbete och det är lera under grunden. Då fungerar fiberduken på så vi att det dränerande materialet du läggar mellan inte sjunker ner i leran. En markduk kallas även för geotextilduk. Denna kan användas i trädgården med. Dels som ett skydd kring dina växter om det fortfarande är tjäle i jorden. Du kan även spänna ut duken om du sått frön. Då värmer duken dem på ett bra sätt.

Andra användningsområden för fiberdukar

Fiberdukar är ett bra skydd mot olika djur i trädgården och håller harar, rådjur och fåglar borta. Om du sår gräs, så kan en markduk hålla fröna på plats. Denna typ av duk är även bra för att isolera en odling som fått ohyra. Om du ska plantera i kruka, och inte vill att jord och lecakulor ska blandas, så kan du skilja dem åt genom en fiberduk. 

Markduk går även bra att använda under vintern för att svepa över känsliga växter. Markdukar har egenskaperna att separera, filtrera, stabilisera, förstärka och dränera. Du som vill lägga sten, kan även använda dig av markduk. Om du vill hitta bra markduk, för dina olika projekt så kan du besöka T-Emballage. 

​​De har inte bara geotextiler, utan de har även en mängd andra bra produkter för en mängd olika sorters projekt. Om du är nyfiken på deras utbud, så kan du med fördel besöka deras hemsida.